Myklebust BKB AS er delt inn i to avdelingskontorer Avd. Bergen - tidligere Bergen Kran & Bygg AS Avd. Mongstad - tidligere Myklebust a/s

Bergen Kran & Bygg AS startet sin virksomhet i Bergen i 1993

Myklebust a/s ble etablert på Mongstad i 1986, og har sitt utspring fra Myklebust Mekaniske Verksted som i sin tid ble etablert i 1972.

Den 01.01.2002 ble Bergen Kran & Bygg AS og Myklebust a/s fusjonert til MYKLEBUST BKB AS.

Forretningside

Selskapets hovedbeskjeftigelse er utleie av mobilkraner, trucker, lifter samt anbudsregning- og montering av bygg.

Geografisk plassering

Myklebust BKB AS avd. Bergen er lokalisert i Åsane. Bedriftens avd. Mongstad er lokalisert på Mongstad like ved Statoil-Mongstad raffineriet.

De ulike enheter

Myklebust BKB AS disponerer pr. 01.01.2015 mobilkraner i størrelsen 2,8 - 220 tonn, motvektstrucker/teleskoptrucker, minikraner, lifter fra 5,5 meter med løftehøyde opp til 44 meter samt alt av spesialutstyr som er knyttet til maskinparken.