Kvalitets- og HMS politikk

1. Tilfredsstille kundens behov, forventninger og krav

  • Tjenester til riktig tid og pris.
  • Pris skal ikke gå foran kvalitet.

2. Riktig personell. Fag- og bransjekunnskap.

  • Utføre arbeid etter spesifikasjoner
  • Serviceinnstilling

3. Planlegging og gjennomføring av arbeid med fokus på HMS.

  • Null skade som målsetting.

4. Ha gode administrative rutiner og oppfylle alle lovpålagte krav

5. Vi skal gjennom våre aktiviteter sørge for kontinuerlig forbedring av HMS og kvalitetsarbeidet.

Våre tjenester skal kontinuerlig utvikles mot høyere kvalitet. Dette skal skje gjennom en uavbrutt prosess der kvalitetsforbedring skal være alle ansattes mål og ansvar.

Kvalitets- og HMS mål

Forretningsformål

Bedriftens formål er å drive kran-, lift- og maskinutleie, transport og byggmontasje i Hordaland og Sogn og Fjordane, samt øvrige landsdeler hvor man måtte få oppdrag.

Hovedmål for HMS:

  • Ingen skader eller ulykker på mennesker, materiell eller miljø.
  • Godt arbeidsmiljø med trivsel og omtanke for hverandre.

Dette skal skje ved at sikkerhet og arbeidsmiljø planlegges og prioriteres på lik linje med drift og økonomi.

Hovedmål for kvalitet

Våre kunder og øvrige forbindelser skal være trygge på kvalitet og ordnede forhold i enhver kontakt med bedriften og de ansatte. Regelmessig evaluering og revisjon skal sikre at feil og feilkilder blir oppdaget og eliminert, og at systemet blir kontinuerlig vedlikeholdt og forbedret.

Delmål

OBJEKT
HVA SKAL MÅLES
MÅL
HMS Utslipp til det ytre miljø Ingen ulovlige utslipp
Skader med fravær 0
Sykefravær 2% av totale timer
Rapportering av uønskede hendelser og tilløp/avvik Avdekke feil og mangler
Forbedre HMS & Kvalitet
KVALITET Avviksrapportering Rapporter alle avvik med kost konsekvenser
Avviks/-tiltaksbehandling Alle avvik korrigeres som ledd i kontinuerlig forbedring
KUNDER Kundetilfredshet Nye kontrakter
Nye samarbeidsavtaler
Økt timevolum 5% økning årlig omsetning
MEDARBEIDERE Utvikling, kvalifikasjoner Medarbeidersamtaler
ØKONOMI Kostnader Som budsjett
Avkastning av omsatt kapital 10%